تیم های استورم تک و آهو به عنوان دو تیم موفق شتابدهنده هورا، جهت استقرار در مرکز پیش رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به این شهرک معرفی شدند.
آذرمدیا این موفقیت را به این دو تیم خوب هورا تبریک عرض می کند و برای آن ها موفقیت فراوان آرزو می کنیم.

شماهم می توانید در هورا…! ثبت نام کنید. (ثبت نام در هورا).