شرکت آذرجم اسپادان هم زمان با یازدهمین سالگرد دریافت جایزه ASPA و با هدف ترویج فرهنگ مدیریت آگاهانه و افزایش بهره وری تصمیم سازی در سازمان های دولتی، رویداد “داده نما” را به صورت رایگان برگزار می کند.

در رویداد “داده نما”، داشبورد سازی با استفاده از اطلاعات واقعی، بر روی یک مساله ی واقعی از سازمان به 3 نفر از پرسنل معرفی شده ی آن، طی یک دوره ی نیم روزه، آموزش داده می شود.

این تخفیف تنها مخصوص سازمان های دولتی بوده و مدت اعتبار آن از 10 آبان 1398 تا 10 آذر 1398 است.

فرم درخواست برای برگزاری رویداد “داده نما”